เพราะหนึ่งชีวิตของพวกเขาที่เคยมีบ้านแม้เคยมีเจ้าของที่รักและเลี้ยงดู วันหนึ่งอยากจะรู้ออกมาเที่ยวหรือหนีหายต้องเปลี่ยนพล ันใช้ชีวิตทุกข์ทนแม้ยากลำบากต้องทนทาย ใจยังหายก่อนเคยมีคนให้อิ่มวันนี้ต้องหาเศษขย ะแม้หาจ ับแม ลงกินประทังตัว

เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Som-o Suparat Smile ได้โพสต์เรื่องราวของน้องแมวพันธุ์เปอร์เซียสีขาวที่เขาได้พบ หลังตัวประส บเจอน้องเร่พล ันจากแมวพันธุ์เป็นแมวจร เที่ยวเดินหาเศษอาหารไม่มีแม้จะร้องขอน้ำตานองเดินคอตกกว่าจะได้อิ่มท้องเหนื่อยแทบสิ้นใจ

แม้ไม่รู้เพศและไม่สามารถจะช่วยเอาไว้ได้เพราะน้องไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้เลย แม้เห็นน้องหลงมานานหลายวันแล้วก็ไร้ผู้เป็นเจ้าของจะมาตามหา คงจะต้องใช้ชีวิตทนเป็นจรทุกข์ในใจมาแม้เห็นยังไปค ุ้ยหาประทังชีวิตให้ตัวอิ่มพ้นวันไป พิก ัดบ้านเอื้ออาทรนาดีพันธ ุวงษ์

เธอเห็นแล้วก็อดทนไม่ไหวแม้อยากจะช่วยเข้าไปหาหรืออุ้มมาปลอบไว้แต่ทำได้แค่ให้อาหารไว้ประทังหิวเพราะเขาไม่ให้เธอเข้าใกล้เลย ชีวิตหนึ่งที่เคยถูกเลี้ยงดูแลด้วยความรักใจยังพ ักคงคิดถึงหน้าแต่ผู้เป็นพ่อแม่ พอวันหนึ่งเกิดหลงมาก็ยากลำบากจะกลับไปหาแล้ว

เพราะแค่จะจำทางกลับให้ได้ตัวก็ยังทำไม่ได้เลยต้องระหกเร่เป็นจร เราเลยพยายามจะบอกกับเพื่อนๆตลอดว่าถ้ารักเขาให้เลี้ยงในระบบปิดแม้แต่การจะพาออกมาข้างนอกก็มีส ิทธ ิ์ที่จะหลงหายเราจะต้องมีเช ือกหรือสายจ ุงให้พวกเขาอยู่ในความดูแลของพวกเขาเราถ้าไม่อยากใจสลายและต้องเสียดวงใจไปตลอดไม่หวนหรือกลับคืน

ที่มา Som-o Suparat Smile