เพราะชีวิตได้เกิดมาแล้วแต่บุญกรรมแต่งไม่มีแบ่งเกิดมาแล้วแก้ไม่ได้ ถ้าชีวิตเกิดมามีสุขไม่ต้องทุกข์ใจวายเมื่อบุญหลายทำมาดีด้วยชาติก่อน แต่ถ้าเกิดมาแล้วชีวิตไร้ไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์ด้วยกรรมหนักทำไว้ชาติปางก่อน จึงให้ทำแต่ความดีได้ไม่ทุกข์ร้อนด้วยชาติก่อนคงทำไว้เลยต้องเกิดมาชดใช้กรรม

เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า Patompong Buaklang ได้โพสต์เรื่องราวขอบ้านให้กับน้องแมวลงในกลุ่มหาบ้านน้องหมาน้องแมว เมื่อเขาเองก็ไม่สามารถจะรับเลี้ยงน้องได้อีกเพราะในบ้านก็เยอะมากแล้วกลัวจะเกินกำลังแต่ก็ยังไร้เพียงลำพังไม่มีใครเขาจะต้องการน้อง

ด้วยชีวิตเกิดเป็นถูกเขามองว่าผิดแผลกเมื่อเท้าของนึงของน้องมี 3 นิ้วจึงไม่มีใครเขาอยากจะรับเขาเลยต้องพยายามหาบ้านให้น้องอย่างหนัก เพราะคนเราชอบมองเพียงภายนอกไม่นึกถึงจิตใจเพียงแค่ใครได้เกิดมาไม่เหมือนกับคนอื่นก็มองว่าไม่ดี

ด้วยชีวิตก็มีจิตใจเหมือนกับคนถ้าได้มองจากข้างในแม้หน้าตาน้องจะน่ารักมากแต่ก็ยังไร้บ้านไร้คนจะรักเลย และภายหลังเขาก็ได้มาอัพเดทว่าน้องได้บ้านแล้วเพราะมีคนใจดีมารับน้องไปเลี้ยงแล้วเรียบร้อยซึ่งก็จะมาอัพเดทให้ดูว่าน้องเติบโตขึ้นแล้วจะน่ารักมากเพียงใด จึงอยากจะให้มองในจิตใจมากกว่ารูปกายเพียงภายนอกดู

ที่มา Patompong Buaklang